2012. október 8., hétfő

Karmikus életfeladatunk a horoszkópban II.

Születési horoszkópunkban a karmajelölő Leszálló (Kétu) és Felszálló Holdcsomópont (Rahu) jegy- és házhelyzetének vizsgálatából kiderül, hogy honnan jövünk, milyen karmát hoztunk magunkkal előző inkarnációinkból, és jelenleg merre tartunk, lelkünk milyen karmikus életfeladatot, leckét választott erre az életre. A Felszálló Holdcsomópont házhelyzete mutatja az életterületet, amely 35-40 éves korunktól kezdve hangsúlyosabbá válik életünkben, a jegyhelyzete pedig arra utal, hogy hozzáállásunkon mily módon változtassunk.
 
Nincs olyan, hogy jó vagy rossz életfeladat! Mindannyian az épp számunkra megfelelő feladatot tanuljuk! Horoszkópunkból az is látszik, hogy kapunk-e támogatást életfeladatunk megoldásához, vagy pedig egyedül kell megbirkóznunk vele. Természetesen vannak könnyebben és nehezebben elsajátítható feladatok, de ez a lelki fejlettségünktől is függ. Rajtunk múlik, hogy inkább a régi, már jól begyakorolt  mintát ismételjünk, vagy pedig bátran vállaljuk az új kihívást.

Ha vizes jegyben áll a Felszálló Holdcsomópontunk, mondjuk a Skorpió jegyében, akkor az mindenképpen érzelmi karmát jelöl, és az érzelmi kapcsolatok, a szeretet fontosságáról tanulunk. Életünk során olyan eseményekben (krízis, veszteség, trauma stb.) lehet részünk, amit érzelmileg mélyen átélünk, de a tapasztalat által végül megerősödünk. Megtanuljuk, hogy az őszinte és mély érzelmek, a szeretet hiánya mennyire fájdalmas tud lenni a kapcsolatainkban, és ez nem helyettesíthető anyagi dolgokkal sem. Megtapasztaljuk, hogy életünkben legfontosabb szeretetet adni és szeretve lenni.Nézzük végig a Felszálló Holdcsomópontokat a jegyekben:

  1. Felszálló Holdcsomópont a Kos jegyében vagy az 1. házban: Önérvényesítő karma
Korábbi életekben túlságosan diplomatikusak, együttműködők lehettünk. Inkább alárendeltük magunkat a párkapcsolatban a béke kedvéért. Nem mertük felvállalni saját véleményünket, elképzeléseinket. Kerültük az olyan helyzeteket, ahol döntést kell hozni vagy konfrontálódni kellett. Ezért most az a feladat, hogy kiálljunk önmagunkért, és a saját érdekeinket megtanuljuk képviselni, kommunikálni igényeinket. Ha szükséges, akkor nemet mondhatunk, és nem kell bármi áron kompromisszumra törekedni. És mindezt úgy tegyük, hogy az önérvényesítést össze tudjuk hangolni mások érdekeinek a figyelembevételével. Korábban párkapcsolat, társ nélkül élni sem tudtunk. Most a párkapcsolatban nem kell háttérbe szorulnunk, lehetünk azon belül is önállóak. A cél az asszertív viselkedés, azaz kitartani véleményünk mellett, úgy védeni és képviselni önmagunk érdekeit, hogy a másik felet se sértsük vele.


  1. Felszálló Holdcsomópont a Bika jegyében vagy a 2. házban: Biztonságteremtő karma
Előző életeinkben szenvedélyesek és szélsőségesek voltunk, nagy lelki- és belső erőnk lehetett, de nehéz volt megteremteni és megőrizni a harmóniát, egyensúlyt az életünkben. Sok veszteséggel kellett szembenéznünk érzelmi és anyagi téren egyaránt, amit nem volt könnyű feldolgozni. Nehezen tudtunk érzelmileg elengedni. Másokat manipulálhattunk vagy függőségi kapcsolatokat alakíthattunk ki. Mostani életfeladatunk az érzelmi és anyagi biztonság megteremtése önmagunk és szeretteink, környezetünk számára. Becsületes úton kell járni, kerülni kell a szenvedélyfüggőségeket, hűségesnek, stabil, őszinte és megbízható partnernek lenni, aki szilárdan áll a család mellett. Meg kell tanulnunk megbecsülni és megtartani értékeinket. Ha feladatunkat vállaljuk, tehát akár a munka terén vagy a magánéletben mások támaszává tudunk válni, biztonságot és védelmet tudunk számukra nyújtani, gondoskodni, akkor sikerül a karmikus életfeladatunkat beteljesíteni.


  1. Felszálló Holdcsomópont az Ikrek jegyében vagy a 3. házban: Tanítói karma
Előző életeinkben sokat tanultunk, utaztunk, biztos anyagi háttérrel rendelkeztünk. Intellektuálisan magasan képzettek voltunk, erőteljes szellemi energiával. Saját hivatásunkban kimagasló eredményeket érhettünk el. Elképzelhető, hogy egy vallási csoport mellett elköteleztük magunkat, a vallási fanatizmus áldozatai lehettünk, vagy éppenséggel mi magunk fanatizálhattunk másokat. Lehettünk magas szintű tanítók, szellemi vezetők vagy hittérítők, és az sem kizárt, hogy visszaéltünk a hatalmunkkal, tudásunkkal, vagy túlságosan a dogmák befolyása alá kerültünk.
Mostani életfeladatunk az, hogy toleránsabbak, az új nézőpontokra is nyitottabbak legyünk. Szélesebb látókörűvé váljunk, elfogadjuk és figyelembe vegyük mások véleményét, álláspontját is. Fontos tehát, hogy objektív nézőpontból szemléljük a világot, más véleményeket is meghallgatva elfogadóbbak legyünk, mielőtt állást foglalnánk egy kérdésben. Mostani életünkben rokonságunk, környezetünk erősen befolyásolhatja életünket, döntéseinket.


  1. Felszálló Holdcsomópont az Rák jegyében vagy a 4. házban: Érzelmi karma
Ez az egyik legnehezebb karmikus életfeladat.
Korábbi életeinkben keményen és kitartóan dolgoztunk, munkamániásak voltunk. Küzdelemmel és akadályokkal teli életünk lehetett, ahol elsősorban a munkára, az elismertségre, az eredményekre és az anyagiak megteremtésére fókuszáltunk; ez kötötte le minden energiánkat. Kevés időnk maradt a családunkra, az összetartozásra, az érzelmek megélésére: a szeretetre.
Ezért most az a feladatunk, hogy a korábban elhanyagolt érzelmeket megéljük. Szemben a korábbi életfeladatunkkal, most nem csak anyagi téren vállaljuk szeretteinkért a felelősséget, hanem érzelmileg is. Életünk első felében nehézséget okozhat őszintén kimutatni és felvállalni az érzelmeinket. A munka, a karrier, az eredménycentrikus hozzáállásunk most is fontos lesz számunkra, de önmagában ez már nem elégít ki minket: szeretetteljes légkör és melegséget adó közeli érzelmi kapcsolatok nélkül ürességet érzünk, hiányozni fog az intimitás, a meghittség az életünkből. Ha továbbra is csak a munkára, az anyagiakra koncentrálunk, akkor érzelmi veszteségeket fogunk átélni.
Előbb vagy utóbb végül megtanuljuk a leckét: az összetartozásra, érzelmi és családi oldalra is fordítunk energiát, és ahhoz, hogy szeretet kapjunk, először nekünk kell „adóvá” válnunk. 


  1. Felszálló Holdcsomópont az Oroszlán jegyében vagy az 5. házban: Üldözött karma
Előző életeinkben sokszor kellett menekülnünk. Vallási, faji, politikai vagy egyéb társadalmi helyzetünk miatt üldöztek, kiközösítettek vagy elnyomás alatt voltunk, nem fogadtak el, és így arra kényszerültünk, hogy meneküljünk. Emiatt biztonságosabb volt egy csoporthoz, közösséghez tartozni, és ez védelmet nyújtott számunkra. A közösségben nem élhettük meg önállóságunkat, kreativitásunkat, a csoport érdekeit kellett szem előtt tartani minden esetben.
Mostani feladatunk ezzel szemben az, hogy megtanuljunk egyedül is boldogulni, saját magunkra támaszkodjunk. Merjük kibontakoztatni egyéniségünket, kreativitásunkat, megvalósítsuk terveinket, ötleteinket. Ezzel a Felszálló Holdcsomóponttal sokszor érezhetjük magányosnak magunkat, életünk első felében, és hiányzik a meghittség, az igazi párkapcsolat. Ha van is, abban is egyedül érezzük magunkat.
Karmikus feladatunk lehet pl. olyan alkotó tevékenységet végezni, amiben egyedülálló teljesítményt nyújtunk, és másoknak is segíthetünk, azaz összeegyeztetjük a közösség érdekeit a saját elképzeléseinkkel.


  1. Felszálló Holdcsomópont a Szűz jegyében vagy a 6. házban: Áldozati karma
Korábbi életekben a Halak Leszálló Holdcsomóponttal lehettünk spirituális gyógyítók, lelki segítők; sok szenvedést és fájdalmat láttunk magunk körül, ami lelkileg megérintett minket, átéreztünk mások szenvedését, így nagyon erős empátiás készség fejlődött ki bennünk. Gyakorlati segítséget kevésbé tudtunk nyújtani, inkább érzelmileg, lelkileg tudtunk ráhangolódni és segíteni a rászorulóknak. Elképzelhető, hogy előzőleg fogadalmakat, felajánlásokat is tehettünk (pl. szerzetesrendi vagy apácas), vagy áldozatot hoztunk, lemondtunk valamiről, ami fontos volt számunkra, azért, hogy segítsünk, megmentsünk másokat. A szolgálat most is jelen lehet. De most az a feladat, hogy sokkal gyakorlatiasabbak legyünk, ne hagyjuk, hogy mások kihasználjanak, elnyomjanak minket. Megtanuljuk, hogy felismerjük az igazi problémát, és csak akkor segítsünk másoknak, ha tényleg rászorulnak, és valóban igénylik a segítségünket. Életünk első felében nehezebben boldogulunk az időbeosztással, de idővel sikerül rendet teremtünk a káoszból.

Hamarosan folytatjuk a többi Felszálló Holdcsomópont és jegyek elemzésével ...

        (Barabás Erika nyomán)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése