2012. október 23., kedd

Karmikus életfeladatunk a horoszkópban III.
Erről még eddig nem volt szó, de fontos megvizsgálni a Felszálló Holdcsomópontunknak az urát is! Ebből megtudhatjuk, hogy az életfeladatunk beteljesítésében saját magunkra és belső erőnkre kell támaszkodnunk, vagy kapunk sorszerű események formájában külső segítséget, vagy éppen akadályokat, amivel meg kell birkóznunk...


...nézzük tovább a karmajelölő Felszálló Holcsomópontokat, és a hozzájuk tartozó életfeladatokat...


  
Felszálló Holdcsomópont a Mérleg jegyében vagy a VII. házban: Párkapcsolati karma

Korábbi életeinkre az volt a jellemző, hogy nem tudtunk elköteleződni a párkapcsolatunkban; ha jött egy újabb, érdekesebb partner, nem sokat variáltunk, otthagytuk a régit, talán attól való félelmünkben, hogy elszalasztunk egy, az eddigieknél is jobb lehetőséget. Felvállaltuk a konfliktusokat, talán még kerestük is az ilyen helyzeteket, nem a kompromisszumra, harmóniára törekedtünk. Elsősorban saját érdekeinket érvényesítettük.
Életünknek az első felében nehezen találunk megfelelő társat magunknak, és kb. 35-40 éves korunktól jöhet a változás. Ebben az életkorban alighanem már érezzük egy állandó, minket elfogadó és szerető társnak a hiányát, és hajlandók lennénk áldozatot is hozni érte, figyelembe venni másik érdekeit is, és megértőbbek lenni. Feladatunk, hogy megtanuljunk együttműködőnek lenni, odafigyelni másokra, adni  és áldozatot hozni. A sok aktivitásból inkább vegyünk vissza, helyette többet lazítsunk, pihenjünk, érzelmileg is figyeljünk oda másokra, és merjünk felvállalni sebezhetőségünket, esetleges gyengeségeinket.


Felszálló Holdcsomópont a Skorpió jegyében vagy a 8. házban: Érzelmi karma

Ez az egyik legnehezebb karmikus életfeladat. A vizes jegyhelyzet miatt az érzelmekről, szeretetről tanulunk.
Előzőleg fontosabb volt számunkra az anyagi biztonság és a jólét, saját kényelmünk és komfortunk, és ennek rendeltünk alá minden mást. Hihetetlen teremtőerőnk volt és ennek jelenleg is birtokában vagyunk!  Érzelmi kapcsolataink helyett az anyagi dolgokra koncentráltunk, gyűjtöttük magunk köré a tárgyakat, és felhalmoztunk mindent, aminek biztonságérzetet tulajdonítottunk. Inkább tárgyakhoz, dolgokhoz ragaszkodtunk, és nem emberekhez kötődtünk.
Most feladat, hogy megtanuljuk az elengedést: ne ragaszkodjunk semmi olyanhoz, aminek már lejárt az ideje és érezzük, hogy nem működik, már nem a fejlődésünket szolgálja! Most tehát azt tanuljuk, hogy semmit sem birtoklunk. A veszteségek és a változások tanítanak meg arra, hogy semmi sem a miénk, minden átalakul, és mi is fejlődünk! Amit megszereztünk, létrehoztunk, azt előbb vagy utóbb elveszítjük vagy el kell engednünk. De rendkívüli teremtőerőnkkel bármit fel tudunk építeni újra pillanatok alatt.
Nagyon fontos, hogy kapcsolatainkat most ne anyagi megfontolásból, érdekek mentén alakítsuk, hanem az érzelmi és a lelki oldalra helyezzük a hangsúlyt: törekedjünk kapcsolatainkat érzelmileg elmélyíteni és szexuálisan is megnyílni.
Itt is érvényes, ami a többi Felszálló Holdcsomópont esetében, hogy a Leszálló Holdcsomópont által jelzett témákat ismételjük: Életünk első felében vonzódunk az anyagi világban megszerezhető javakhoz, törekszünk ezeket birtokolni és felhalmozni, de ha későbbiekben nem az érzelmi kapcsolatokra helyezzük át a hangsúlyt, akkor több fájdalmas eseményen, krízisen és szenvedésen keresztül tanuljuk meg a leckét, és kénytelenek leszünk változtatni anyagias hozzáállásunkon.


Felszálló Holdcsomópont a Nyilas jegyében vagy a 9. házban: Elköteleződés (kitartás) karma

Korábban túlságosan szétszórtak és felületesen kíváncsiak voltunk. Minden érdekelt, gyorsan mindenbe belekóstoltunk, de nem tudtunk egy irányban, egy dolog vagy ember mellett lehorgonyozni. Párkapcsolatunkban sem a hűség volt a ránk jellemző attribútum; egyszerre több partnerünk is lehetett, de mindegyiküknél kerestünk és találtunk valamilyen kifogást, csak azért, hogy itt se kelljen elköteleződnünk, és legyen okunk tovább keresgélni.
Hagytuk magunkat befolyásolni környezetünk, rokonságunk véleménye, nézetei által. Nem volt kialakult saját véleményünk, mindenkinek igazat adtunk, mindenkivel egyetértettünk.
De mégsem tudtunk széles látókörűvé válni, körülményeink nem tették lehetővé.
Most azonban az elmélyülés, kitartás és az elköteleződés a Feladat!
Kötelező kitartanunk egy irány, elképzelés mellett. Találjuk meg azt az emelkedett, magasabb szellemi eszmét, irányt, amiben hiszünk. Ez lehet egy filozófiai irányzat, spiritualitás, vallás, mitológia stb. szellemiségünknek megfelelően.
Tanuljunk nyelveket, utazzunk - ha megtehetjük, akkor- külföldre, és lássunk világot, tanuljunk, ezzel is karmikus életfeladatunkat teljesítjük.
Ne hagyjuk magunkat befolyásolni mások véleménye által, legyenek hosszú távú terveink és céljaink, és tartsunk is ki mellettük.
Fontos, hogy legyen belső hitünk, amire nehéz pillanatainkban is támaszkodhatunk.
Olyan szellemi munkát végezzünk, amiben elmélyülhetünk, kitartást és kutatást igényel.


Felszálló Holdcsomópont a Bak jegyében vagy a X. házban: Felelősségvállaló karma

Korábbi életeinkben a család meleg és puha fészkében éltünk, el voltunk kényeztetve, szeretet vett körül. Ebben a közegben vagy nem engedtek minket felelősséget vállalni, vagy nekünk nem akaródzott a tetteink után vállalni a következményeket, és eszünk ágában sem állt felnőni. A családhoz való túlzott érzelmi kötődés miatt az elszakadás és a saját lábunkra állás, önállósodás nehezen ment, ez sajnos a fejlődésünket is akadályozta. Sok támogatást és szeretetet kaptunk, segítettek mindenben, de inkább a múltban éldegéltünk, és csak azzal foglalkoztunk, amihez érzelmileg is kötődni tudtunk Most a legfontosabb feladat az érzelmi és anyagi felelősségvállalás önmagunkért és családunkért egyaránt. Fel kell nőnünk, és anyagilag is megteremteni a biztos hátteret, egzisztenciát építeni. Olyan munkát végezzünk, amiből meg is tudunk élni, el tudjuk magunkat tartani és szeretteinket is. Ha továbbra is kerüljük a feladatunk felvállalását, felelőtlenül viselkedünk, abban az esetben anyagi téren is gondjaink támadnak, és a kapcsolatainkban sem lesz gondtalan az érzelmi életünk.


Felszálló Holdcsomópont a Vízöntő jegyében vagy a 11. házban: Uralkodói karma

Ezzel a Holdcsomópont helyzettel előző életeinkre jellemző volt, hogy társadalmilag magas rangú és előkelő (pl. arisztokrata vagy uralkodói) családba születtünk, és rendszerint kivételezett helyzetben éldegéltünk. Lehet, hogy módunkban állt volna jótékonykodni, segíteni másokon, de nem tettük vagy csak keveset, többet is segíthettünk volna.
Környezetünktől megszoktuk, hogy elismerésben és dicséretben volt részünk, anélkül, hogy tettük volna ezért bármi érdemlegeset. Most is jellemző lehet, hogy magasabb, vezető beosztásban dolgozunk. Fontos feladatunk, hogy az egoizmusunkat a helyére tegyünk, most a közösség egyenrangú részeként kell tekintenünk magunkra a munkában és a családban egyaránt. Kerüljük az alá-fölérendelt viszonyokat, az embereket egyenlőnek tekintsük. Feladatunk megtanulni, hogy most nem vagyunk kivételezett helyzetben, és segítséget kell nyújtanunk másoknak, az erre rászorulóknak. Befolyásunkat, hatalmunkat ha erre a célra használjuk, tehát a hátrányos helyzetben lévő embereket, csoportot, közösséget támogatunk, akkor máris sokat tettünk fejlődésünk érdekében.
 

Felszálló Holdcsomópont a Halak jegyében vagy a 12. házban: Érzelmi karma

Ez a karmikus feladat is egyike a legnehezebbeknek.
Ennél a Felszálló Holdcsomópontnál elképzelhető, hogy korábban olyan fogadalmat tettünk, ami még most is hatással lehet életünkre, pl. a párkapcsolatunkban magányosnak érezzük magunkat (Leszálló Szűz Holdcsomópont miatt). Ha ezt érezzük, akkor érdemes feloldani a korábbi fogadalmat.
Korábban jellemző volt ránk, hogy kritikusak, pragmatikusak voltunk, racionálisan gondolkodtunk, inkább az intellektuális képességeinket fejlesztettük, és kevésbé tudtunk az intuíciónkra hallgatni. Mindent a saját érdekeinknek és a célszerűségnek rendeltünk alá. Most feladatunk az együttérzés, hogy elfogadók és toleránsak legyünk, és feladatunk a gondoskodás, szolgálat és áldozatvállalás másokért. Mindenképpen meg kell tanulnunk a megérzéseinkre hallgatni, ha döntést hozunk. Ha továbbra is észérvek és érdekek alapján döntünk, akkor nem fognak jól alakulni a dolgaink. Cél tehát intuíciónkat megizmosítani, és közelebb kerülni a spirituális témákhoz. Ez lehet akár gyógyítással, spirituális vagy ezoterikus munkával is kapcsolatos. Ha a karmikus feladatunkat vállaljuk, sikerül teljesíteni, akkor ezzel egy ciklust lezárhatunk, és továbbléphetünk a fejlődés következő szintjére.


(Barabás Erika nyomán)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése